(vergoede) dyslexiezorg

Wij bieden 2 vormen van dyslexiebehandeling aan. Deze zullen hieronder uitgebreider worden toegelicht.

 1. Vergoede dyslexiezorg
 2. Niet-vergoede dyslexiezorg
 3. Vergoede dyslexiezorg

Op tijd signaleren van dyslexie is belangrijk om op tijd en op maat begeleiding bij lees- en spellingonderwijs te kunnen bieden. Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) kan StudieQ een dyslexiebehandeling op maat uitvoeren. Wij werken hiervoor samen met Driestar educatief waardoor wij contracten hebben met de gemeentes.

Een aantal kenmerken van de vergoede dyslexiebehandeling:

 • Werkwijze volgens ONL-methodiek*
 • Geen wachtlijsten
 • De gemeente waarin het kind woont, is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en vergoeding van dyslexiezorg. De gemeente moet vooraf toestemming geven voor de vergoeding van diagnostiek en/of behandeling. Pas daarna kan gestart worden met de zorg.
 • Behandeling kan zowel op school als op één van onze locaties worden aangeboden
 • Een behandelsessie duurt 45 minuten en vindt individueel plaats
 • Een volledig traject duurt ca. 1 tot 1,5 jaar
 • De behandeling is blended: face-to-face sessies aangevuld met digitale behandelsessies volgens het programma ‘Pelle Helpt’
 • De behandeling wordt uitgevoerd door een orthopedagoog die hier speciaal voor opgeleid is
 • Uit het dyslexieonderzoek zal blijken hoeveel behandelsessies er maximaal vergoed kunnen worden

* Wat kenmerkt ONL?

– ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO
gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend
kwaliteitsinstituut.
– ONL volgt de actuele stand van wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo
mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu.

Via de link https://onderwijszorgnederland.nl/wp-content/uploads/sites/18/2018/03/ONL_Folder-Dyslexie_beurs_web-1.pdf is de brochure te vinden.

(niet vergoede) dyslexiezorg

Niet bij alle kinderen met dyslexie is er sprake van EED (ernstige, enkelvoudige dyslexie). Zij hebben wel een dyslexieverklaring, maar scoorden niet dusdanig zwak om voor een vergoed behandeltraject in aanmerking te komen. Ook voor deze groep kinderen bieden wij een passende begeleiding op maat aan.

We kijken waar het kind vastloopt (lezen en/of spelling) en sluiten de begeleiding aan op het niveau waar het kind zich op dat moment bevindt.

Doelgroep
Deze vorm van begeleiding is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf medio groep 4 (of in het doublurejaar van groep 3) t/m groep 8.

Frequentie en duur van het traject
In principe zijn er geen wachtlijsten. Samen met de ouders en het kind kijken wij naar een geschikt tijdstip dat voor iedereen het beste past. De begeleiding vindt doorgaans plaats in blokken 12 sessies (1x p.w.), waarna er een toets- en evaluatiemoment volgt om de voortgang te bespreken en nieuwe afspraken te maken voor het eventuele vervolgtraject. Na elk traject kan er besloten worden om de begeleiding te beëindigen.

Wie begeleidt mijn zoon of dochter?

Deze begeleiding wordt geboden door een ervaren orthopedagoog die SKJ geregistreerd is. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie wordt aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers aangetoond dat er ervaring, kennis en vaardigheden in huis zijn om goede hulp te bieden (in complexe situaties

Stuur ons een bericht

INTERESSE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Vul onderstaand uw gegevens in en een korte omschrijving over het onderwerp, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.