Onderzoek bij StudieQ

StudieQ biedt verschillende vormen van studiebegeleiding, onderzoek en hulp bij leerproblemen aan leerlingen van de basisschool en voortgezet onderwijs. Ons betrokken, multidisciplinaire team zorgt dagelijks dat elke leerling met meer vertrouwen en zelfstandigheid beter leert leren.

Dyslexie, dyscalculie

Bij StudieQ kunt u terecht voor diagnostiek van (ernstige) dyslexie. Onze orthopedagogen werken intensief samen met leerkrachten, intern begeleiders, ouders en kinderen. Daardoor kunnen ze de dyslexiezorg goed afstemmen zodat het past bij het kind, de school en het gezin. Voor de vergoede dyslexiezorg werken we samen met Driestar educatief (lid van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)). Driestar educatief is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en beschikt over het keurmerk van dit instituut.
Lees meer

Intelligentie-onderzoek

Wanneer de schoolprestaties van uw zoon of dochter afwijken van het verwachte en er vragen zijn op het gebied van de capaciteiten, kan het zinvol zijn om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren. Hiervoor nemen wij de WISC-V af. Deze intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten en meet zowel de aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. We brengen de taalvaardigheden, de algemene leervaardigheden, de ruimtelijk visuele vaardigheden, het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid in kaart.
Lees meer

Executieve functies

Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor een doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Om de executieve functies in kaart te brengen, maken onze orthopedagogen na het intakegesprek gebruik van de BRIEF. Deze vragenlijst kan afgenomen worden bij kinderen van 5 tot 18 jaar.
Lees meer

Onderzoek leerprobleem

Als de leerling niet optimaal functioneert, dan kunnen wij proberen de oorzaken te ontdekken door middel van een pedagogisch-didactisch-, sociaal-, emotioneel-, intelligentieonderzoek waarom hij of zij niet lekker in zijn vel zit. Zodra wij weten waar het probleem zit, kunnen wij echt helpen!
Lees meer