TESTEN EN GESPREKKEN

Iedereen leert op zijn eigen manier. De één is beter in taal, de ander beter in rekenen. Soms kunnen zich echter problemen voordoen. Dit kunnen problemen zijn zoals dyslexie of dyscalculie. Soms is de manier van leren niet effectief. Ook kunnen er gedragsproblemen zijn, waardoor een leerling niet functioneert. Onze psychologen en orthopedagogen kunnen met behulp van tests en gesprekken achterhalen waar de oorzaken van de problemen liggen en daaraan adviezen verbinden om de problemen aan te pakken. Ook kunnen wij nadien de hulp bij het oplossen van de problemen bieden door het geven van individuele begeleiding.

VERSCHILLENDE ONDERZOEKEN

Voor een optimale ontwikkeling van de leerling is het erg belangrijk dat problemen zo vroeg mogelijk worden onderkend, de oorzaak wordt achterhaald en individuele hulp wordt geboden. Voorbeelden van onderzoeken: psychologisch-didactisch onderzoek, pedagogisch-didactisch onderzoek, dyslexie / dyscalculie onderzoek, deelonderzoek taal / rekenen, dyslexiescreening in groep 7 of 8 (DST). Ook bestaat er de mogelijkheid voor een second opinion (bv. school/niveaukeuze)

Stuur ons een bericht

INTERESSE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Vul onderstaand uw gegevens in en een korte omschrijving over het onderwerp, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.