INDIVIDUELE BEGELEIDING OP SOCIAAL-EMOTIONEEL GEBIED

Voor deze begeleiding komen kinderen in aanmerking die bijvoorbeeld moeite hebben met:

  • de positieve kanten van zichzelf te zien;
  • het omgaan met gevoelens;
  • het aangaan van contacten met anderen;
  • het inschatten van anderen;
  • het stellen van grenzen;
  • het omgaan met kritiek;
  • het innemen van een houding ten aanzien van pesten.

Aan de hand van een intakegesprek met ouders en kind en vragenlijsten wordt nagegaan welke leerpunten voor het kind aan de orde zijn en wordt een inschatting gemaakt van het aantal begeleidingen dat nodig is.

Om het kind op sociaal-emotioneel gebied beter te laten functioneren bestaan de volgende mogelijkheden voor individuele begeleiding:

  • ter voorbereiding op de Kanjertraining;
  • individuele Kanjertraining;
  • gericht op individuele leerpunten.

De begeleiding richt zich op kinderen van 7 tot 17 jaar. Hierbij wordt gebruik o.a. gemaakt van de Kanjermethodiek, rollenspellen en oefeningen gericht op de leerpunten van het kind.

ROL VAN OUDERS

Weerbaarheid kan helpen bij kinderen die sociaal onhandig zijn, slecht vriendschappen kunnen sluiten of zich vaak terugtrekken. Ook kinderen die worden gepest of zelf pesten hebben baat bij de training. Wij noemen zo’n training een Kanjertraining. Ook de ouders spelen in de training een grote rol. Ze leren de ontwikkeling van hun kind begrijpen, worden begeleid in de manier waarop ze hun kind kunnen ondersteunen bij de gedragsverandering die het doormaakt en wisselen ervaringen met elkaar uit. De sociale vaardigheden die tijdens de training aan bod komen, geven uw kind houvast om uit te groeien tot een weerbare kanjer.

Stuur ons een bericht

INTERESSE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Vul onderstaand uw gegevens in en een korte omschrijving over het onderwerp, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.