StudieQ Oldenzaal

StudieQ Oldenzaal biedt verschillende vormen van studiebegeleiding, onderzoek en hulp bij leerproblemen aan leerlingen van de basisschool en voortgezet onderwijs. Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel. We werken dan ook met vaste begeleiders, die inhoudelijk sterk zijn onderlegd, passie hebben voor leren, dichtbij de stof staan en dichtbij onze leerlingen. Zij zorgen dagelijks dat elke leerling met meer vertrouwen en zelfstandigheid beter leert leren.

Leerlingen kunnen voor verschillende vormen van ondersteuning bij ons terecht. Individuele begeleidingen en screening kunnen in samenwerking met scholen plaats vinden. Ons complete begeleidingsaanbod bestaat uit

  • Intensieve studiebegeleiding – ‘geen huiswerk thuis’
  • Bijles – ‘alleen door vakdocenten’
  • Examentraining
  • Brugklastraining
  • Citotraining
  • Entreetoets groep 7
  • Remedial Teaching voor taal- of rekenachterstanden
  • Begeleiding bij dyslexie, dyscalculie of andere leerproblemen
  • Onderzoek voor het vaststellen van dyslexie, dyscalculie, IQ etc.

In de afgelopen jaren is de vraag naar hulp bij onderwijs en opvoeding toegenomen en veranderd. Steeds meer komt de nadruk te liggen op ontzorgen. Leerlingen willen graag betere resultaten, meer zelfvertrouwen en terugkerend schoolplezier. Ouders willen minder spanningen thuis, hulp bij problemen en professionele begeleiding. Scholen worden geconfronteerd met passend onderwijs waarbij ze onderwijs en begeleiding moeten bieden aan een gevarieerdere groep leerlingen. Om aan deze nieuwe hulpvragen te kunnen voldoen werken we met steeds vernieuwende methodieken, altijd nauw afgestemd op de individuele leerling, met veel persoonlijke aandacht. De nadruk ligt daarbij niet uitsluitend op het verhogen van kennis, maar op de vaardigheden om die kennis op te kunnen doen.

Ons motto is dat voor ons elke leerling unieQ is. Immers elke leerling van basisschool of voorgezet onderwijs, met een leerprobleem of zonder, leert gewoon op zijn/haar manier en op zijn/haar niveau. Het is onze passie om bij elke leerling het maximale eruit te halen door middel van individuele begeleiding of intensieve studiebegeleiding. StudieQ Oldenzaal, ‘voor ons is elke leerling unieQ’.

Vestigingscoördinator

Mijn naam is Mats Timmerman en ik ben de vestigingsmanager voor StudieQ in Oldenzaal. Samen met mijn team van begeleiders wil ik leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.

Oldenzaal.png
Nieuwstraat 84
7571 BM Oldenzaal
Aanmelden
Oldenzaal
Nieuwstraat 84
7571 BM Oldenzaal

Aanmelden

Meld je aan voor huiswerkbegeleiding, bijles en/of examentraining.